3.9/5 - (7 bình chọn)

If you’re experiencing the issue “A software problem has caused 3ds Max to close unexpectedly,” you can try the following steps to troubleshoot and resolve the problem:

 • Check for Software Updates: Ensure that you are using the latest version of Autodesk 3ds Max. Sometimes, software crashes can be resolved by updating to the latest version, which may include bug fixes and improvements.

 • Update Graphics Drivers: Make sure your graphics drivers are up-to-date. Outdated or incompatible graphics drivers can lead to instability and crashes. Visit the website of your graphics card manufacturer (NVIDIA, AMD, or Intel) to download and install the latest drivers.

 • Disable Third-Party Plugins: If you have third-party plugins installed, try disabling them one by one to identify if any of them are causing the crash. Some plugins may not be fully compatible with the version of 3ds Max you are using.

 • Reset 3ds Max Preferences: Corrupted preferences can sometimes cause software crashes. You can try resetting the 3ds Max preferences by going to the following directory:

  • Windows: C:\Users\AppData\Local\Autodesk\3dsMax<3dsMaxVersion>\ENU
  • Delete the “en-US” folder or the entire “ENU” folder.
 • Check System Requirements: Ensure that your computer meets the system requirements for running 3ds Max. Inadequate hardware or outdated operating systems may lead to instability.

 • Run 3ds Max in Compatibility Mode: Right-click on the 3ds Max shortcut, go to Properties, navigate to the Compatibility tab, and try running the application in compatibility mode for an earlier version of Windows.

 • Reinstall 3ds Max: If none of the above steps resolves the issue, you may need to uninstall and reinstall 3ds Max. Ensure that you have a backup of your important files and configurations before reinstalling.

 • Contact Autodesk Support: If the problem persists, consider reaching out to Autodesk’s official support for assistance. They may provide additional guidance or solutions based on your specific issue.

Lỗi A software problem has caused 3ds Max to close unexpectedly

Nếu bạn đang gặp vấn đề “A software problem has caused 3ds Max to close unexpectedly,” bạn có thể thử những bước sau để khắc phục và giải quyết vấn đề:

 1. Kiểm Tra Cập Nhật Phần Mềm: Đảm bảo bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất của Autodesk 3ds Max. Đôi khi, việc cập nhật lên phiên bản mới nhất có thể giải quyết các vấn đề, bao gồm cả lỗi và cải thiện tính ổn định.

 2. Cập Nhật Driver Đồ Họa: Đảm bảo driver đồ họa của bạn là phiên bản mới nhất. Driver đồ họa lỗi cũ hoặc không tương thích có thể dẫn đến sự không ổn định và thoát đột ngột của phần mềm. Truy cập trang web của nhà sản xuất card đồ họa của bạn (NVIDIA, AMD, hoặc Intel) để tải và cài đặt driver mới nhất.

 3. Tắt Các Plugin Bên Thứ Ba: Nếu bạn đã cài đặt các plugin từ bên thứ ba, hãy thử tắt chúng một cách lần lượt để xem xem có plugin nào gây ra vấn đề hay không. Một số plugin có thể không tương thích hoặc cần cập nhật để hoạt động trên phiên bản 3ds Max hiện tại.

 4. Đặt Lại Tùy Chọn 3ds Max: Các tùy chọn bị hỏng có thể làm phần mềm gặp sự cố. Bạn có thể thử đặt lại tùy chọn 3ds Max bằng cách vào đường dẫn sau:

  • Windows: C:\Users\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\ENU
  • Xóa thư mục “en-US” hoặc toàn bộ thư mục “ENU”.
 5. Kiểm Tra Yêu Cầu Hệ Thống: Đảm bảo rằng máy tính của bạn đáp ứng yêu cầu hệ thống để chạy 3ds Max. Thiếu hụt phần cứng hoặc hệ điều hành lỗi có thể gây ra sự không ổn định.

 6. Chạy 3ds Max ở Chế Độ Tương Thích: Chuột phải vào biểu tượng 3ds Max, chọn Properties, chuyển đến tab Compatibility, và thử chạy ứng dụng ở chế độ tương thích với một phiên bản Windows trước đó.

 7. Cài Đặt Lại 3ds Max: Nếu không có bước nào giải quyết vấn đề, bạn có thể thử gỡ cài đặt và cài đặt lại 3ds Max. Nhớ sao lưu các tệp quan trọng và cấu hình trước khi cài đặt lại.

 8. Liên Hệ Hỗ Trợ Autodesk: Nếu vấn đề vẫn tiếp tục, hãy liên hệ với hỗ trợ chính thức của Autodesk để nhận sự giúp đỡ chi tiết. Họ có thể cung cấp hướng dẫn hoặc giải pháp dựa trên vấn đề cụ thể của bạn.

Nhớ lưu công việc của bạn thường xuyên để tránh mất dữ liệu trong trường hợp sự cố không mong muốn xảy ra.

Nguyễn Gia Chuyên Các Dịch Vụ Vệ Sinh Máy Tính Giá Rẻ , Bán Máy Tính Để Bàn Chính Hãng , Cung cấp Sạc Laptop Zin , Dịch vụ Sửa Máy Tính Uy tín, Đơn vị Cài Win Tại Nhà TPHCM , Đơn Vị Cài Phần Mềm Online

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NGUYỄN GIA

Chúng tôi tự hào là một đơn vị cung cấp dịch vụ công nghệ kỹ thuật chất lượng tại TP.HCM. Với đội ngũ chuyên viên chuyên nghiệp và cam kết đem đến giải pháp tối ưu cho khách hàng, Công ty TNHH Dịch Vụ Công Nghệ Kỹ Thuật Nguyễn Gia là sự lựa chọn đáng tin cậy cho mọi nhu cầu về công nghệ và máy tính.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN: 47 Đông Thạnh 6-3, Xã Đông Thạnh, H. Hóc Môn

WEBSITE:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *