Tag Archives: SYN Flood Attack

Máy Tính Bị Nhiễm Mã Độc Và Bị Lợi Dụng Phục Vụ Các Đợt Tấn Công Ddos Gọi Là Gì?

Đã bao giờ anh chị gặp phải trường hợp máy vi tính bỗng dưng “sống chậm lại” một cách bất thường sẽ hay đang lướt mạng thì đường truyền bị tắc nghẽn không? Dấu hiệu đó có thể là do máy vi tính bị nhiễm mã độc và bị lợi dụng phục vụ các đợt […]